Nieuwe reglementering

Sinds 26 september 2015, eist de wet dat er minimale vereisten op het vlak van energie-efficiëntie en energielabels voor verwarmingstoestellen en waterverwarmingstoestellen gerespecteerd worden. 

Op 26 september 2018 werden limieten voor de uitstoot van NOx geïntroduceerd bovenop de efficiëntienormen die er reeds zijn. De NOx-limieten zijn alleen van toepassing op producten die sinds 16 september 2018 op de markt zijn gebracht, terwijl de producten die nog in voorraad bij de distributeur zijn, nog steeds verkocht en geïnstalleerd kunnen worden, ook als ze niet voldoen aan de nieuwe vereisten.

Waarvoor staat "ERP"?

De kaderrichtlijn ECOLOGISCH ONTWERP (gekend onder de naam ErP "Energy related Products") en de kaderrichtlijn ENERGIELABELING (gekend onder de naam "Energy Labeling") zijn Europese richtlijnen ter verbetering van de energie-efficiëntie van huishoudtoestellen en ter bescherming van het milieu. 

De richtlijnen houden - in het kader van het CE-label - verband met de impact van het energieverbruik van producten doorheen hun volledige levenscyclus (tijdens de productiefase, de gebruiksfase en de eindelevenfase). De regelgeving is sinds 26 september 2015 van toepassing op verwarmingstoestellen, combi verwarmingstoestellen, toestellen die sanitair warm water produceren, warmwaterreservoirs en circulatiepompen.

Ecologisch ontwerp

De richtlijn ecologisch ontwerp bepaalt de minimale vereisten inzake energie-efficiëntie waaraan toestellen op de Europese markt moeten voldoen.

Door deze nieuwe standaard worden de minst presterende producten van de markt verbannen.

De voornaamste na te leven vereisten hebben, naargelang het producttype, betrekking op het seizoens-rendement voor verwarming, de energie-efficiëntie. van waterverwarming volgens het opgegeven capaciteitsprofiel, de uitstoot van stikstofdioxide, de geluidvermogensniveaus, het warmteverlies van de kuipen, de productinformatie,...

Energielabeling

De richtlijn energielabeling verplicht de labeling van de energieprestatie van een product.

De consument kan op basis van het energielabel verschillende producten van hetzelfde type vergelijken en kiezen voor het energiezuinigste exemplaar.

Sinds 16 september 2017 is het energielabel geëvolueerd: 
De voornaamste na te leven vereisten hebben, naargelang het producttype, betrekking op het seizoensrendement voor verwarming, de energie-efficiëntie van waterverwarming volgens het opgegeven capaciteitsprofiel, de uitstoot van stikstofdioxide, de geluidvermogens-niveaus, het warmteverlies van de reservoirs, de productinformatie,...