Zonnepanelen

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Een zonnepaneel wordt ook wel een fotovoltaïsch paneel of pv-paneel genoemd. Een zonnepaneel is niet hetzelfde als een zonnecollector, die wordt gebruikt om stromend water op te warmen.

Waarom zonnepanelen?

Met behulp van een zonnepaneel, zonlicht en daglicht kan je gratis elektriciteit opwekken.

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel zet dus zonne-energie om in elektriciteit. Hiervoor worden een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Deze cellen zijn meestal gemaakt van silicium en bestaan uit twee lagen. Onder invloed van licht ontstaat er tussen deze twee lagen een elektrische stroom. Met behulp van een omvormer wordt een zonnepaneel aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Een omvormer gekoppeld aan het elektriciteitsnet sluist de energie die niet gebruikt wordt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in het huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert.

zonnepanelen

Vereiste hoeveelheid zonnepanelen

De vereiste hoeveelheid zonnepanelen is afhankelijk van uw jaarlijks energieverbruik. Gemiddeld hebben panelen een rendement van 85%. Dit betekent dat de totale capaciteit van de zonnepanelen installatie 15-20% hoger moet zijn dan het energieverbruik op jaarbasis. Wanneer u dan te weinig stroom opwekt via de installatie, wordt er automatisch gewone stroom aangevuld van uw energieleveranciers. Wordt er teveel groene stroom geproduceerd, dan zal u dankzij een terugdraaiende teller besparen op uw energiefactuur.

U moet er wel rekening mee houden dat u geen vergoeding ontvangt voor de elektriciteit die teveel is geproduceerd. Als u meer produceert dan u effectief verbruikt, dan zal uw factuur opgemaakt worden alsof er niets werd verbruikt. De meterstrand bij het moment van opname is dan het nieuwe startpunt. Een jaar later zal met deze meteropname vergeleken worden.